Studio Globo

28/12/2017 - 10:45

Studio Globo werkt met enkele Roeselaarse basisscholen rond het thema kansarmoede. We interviewden Nele om meer te weten te komen over het project.

Studio Globo

Wat doet Studio Globo precies?

Studio Globo laat kinderen, jongeren en leerkrachten oefenen in het positief omgaan met diversiteit. Ik werk al vier jaar als coördinator van de afdeling Roeselare.

Momenteel zijn jullie bezig met een project op basisscholen. Wat houdt dat project precies in?

Samen met basisschool De Ring, de Bonte Specht, Windekind en de Plataan doen we een project rond kansarmoede met de leerlingen, de ouders, de directie en de leerkrachten. We werken samen met vzw ’t Hope en Welzijnszorg West-Vlaanderen.

Eerst bezochten de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar ons inleefatelier ‘Achter de Muur’. Daar stapten ze in het verhaal van Daan, Sammy, Mourad, Kim en Evy: vijf elfjarige klasgenoten met elk hun eigen verhaal, wensen, dromen en kijk op de wereld. Daar leerden de leerlingen zichzelf en anderen nog beter kennen en kwamen ze in aanraking met kansarmoede.

Vervolgens gingen wij langs in de klas en keken we samen naar een getuigenis van Mika, een jongen van elf jaar in kansarmoede. We ontdekten hoe Mika gevangen zit in het armoedeweb en welk effect dit heeft op zijn zelfbeeld en gevoelens.

De klas kreeg ook een boek waarin ze ideeën kunnen schrijven rond acties die ervoor zorgen dat elk telt in de klasgroep. Zo schreven de leerlingen bijvoorbeeld neer dat ze anderen kunnen helpen door niemand uit te sluiten of door een ‘complimentjesdag’ in te voeren.

De leerkrachten en directie namen deel aan een pedagogische studiedag waarbij ze in aanraking kwamen met kansarmoede via het inleefspel of via een getuigenis van een ervaringsdeskundige.

Tot welke resultaten heeft het project geleid?

We hebben nu een goed zicht op de sterke kanten van de scholen en hun dromen. Met die dromen willen we verder aan de slag gaan. Dat is een uitdaging, want deze scholen doen al erg veel en als leerkracht zit je sowieso al met een groot takenpakket.

Wat betekent het voor jou om te werken bij Studio Globo en mee te werken aan dergelijke projecten?

Bij Studio Globo waren we al lang aan het dromen van een dergelijk project. We kunnen met de hele school aan de slag gaan en dat is een boeiende uitdaging! Het versterkt ook ons netwerk. Organisaties werken samen, bundelen hun krachten. Voor de scholen komt er een sterk aanbod zonder dat ze moeten kiezen tussen verschillende organisaties.

Meer weten over Studio Globo?

Ga naar de website