Gebiedswerkers van Stad Roeselare

17/11/2017 - 12:27

Wat kunnen de gebiedswerkers van Stad Roeselare voor jou betekenen? We interviewden Tania!

Gebiedswerkers van Stad Roeselare

Wat doen de gebiedswerkers precies?

We zetten ons in om het leven in een gebied, buurt, wijk of straat zo aangenaam mogelijk maken. Samen met inwoners en verenigingen zetten we acties op poten rond bijvoorbeeld zwerfvuil, ontmoeting, mobiliteit, groen, … We stellen stadsprojecten voor, maar we ondersteunen de inwoners vooral bij het uitdenken en uitwerken van hun eigen initiatieven.

Ikzelf ben actief in de volgende gebieden: centrum, Rumbeke, Sint-Jozef/Sterrebos, Beitem, Schiervelde, Godelieve en de Zilverberg.

Kan je enkele voorbeelden geven van projecten waarbij je geholpen hebt?

Ik werkte al mee aan verschillende toffe projecten:

  • De Soepklets, die al twee keer werd georganiseerd in Sint-Jozef. De bewoners van de buurt werden toen uitgenodigd voor een tasje soep, kregen zo de kans om hun buren te ontmoeten en dachten samen na over mogelijke acties in de buurt. Zo werd bijvoorbeeld de organisatie van Dag van de Buren besproken.
  • Het kunstproject Den Overdracht. Voor dit project namen kinderen uit zes Roeselaarse scholen hun buurt onder de loep en vertelden ze ons hoe hun stad er in de toekomst uit zou moeten zien. Het was verrassend welke creatieve oplossingen kinderen verzinnen voor bepaalde problemen zoals zwerfvuil, armoede, of gebrek aan speelruimte. Inspirerend!
  • De wijktoers, waarbij de burgemeester en schepenen een bepaald gebied beter leren kennen door verenigingen, organisaties en inwoners te bezoeken. Zo werden bijvoorbeeld lagere school Windekind en woonzorgcentrum Sint-Henricus bezocht. De wijktoers zorgen voor een direct contact tussen inwoners en stadsbestuur, en dat is voor beide partijen vaak erg leerrijk.

Wat vind jij leuk aan je job?

Ik doe mijn job echt enorm graag. Het is een erg gevarieerde job, waar heel wat thema’s aan bod komen. Soms gaat het bijvoorbeeld over onderwijs of cultuur, dan weer over groen en het klimaat. We werken daarom ook vaak samen met andere stadsdiensten en professionele organisaties die kennis hebben over een bepaald thema.

Maar het leukste vind ik het contact met de burgers. Je leert zo veel mensen kennen, en het geeft voldoening om samen met hen te werken aan een stad waar iedereen zich goed kan voelen.

Als jij woont in een gebied waar ik actief ben heb je me misschien al eens op mijn fiets voorbij zien komen. Je mag me dan altijd even tegenhouden om een praatje te maken, vragen te stellen, of ideeën te delen!

Meer informatie over de Gebiedswerkers?

Contacteer hen