Feiten en cijfers over wonen

Feiten en cijfers over wonenFeiten en cijfers over wonenFeiten en cijfers over wonenFeiten en cijfers over wonen[Feiten en cijfers over wonen

Woonkost

Degelijke huisvesting is noodzakelijk om volwaardig te kunnen leven. Een woning biedt beschutting tegen weer en wind, is nodig om te kunnen rusten na het werk, om te studeren, te genezen, vrienden te ontvangen, … Maar wonen kost geld, en als je een laag inkomen hebt kan de woonkost zwaar doorwegen.
Onder woonkost verstaan we:

 • bedrag van huur of lening
 • taksen
 • verzekering
 • onderhoud
 • nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit)

Vanaf het moment dat je woonkost meer dan 40% van je inkomen inneemt, wordt die kost gezien als te zwaar. Een sociale huur- of koopwoning kan hier een groot verschil maken.

Woningkwaliteit

Een woning moet ook kwalitatief zijn. Onvoldoende basiscomfort kan leiden tot problemen op verschillende vlakken. Een huis van mindere kwaliteit heeft structurele gebreken (aan ramen, duren, muren, dak, ...) en een tekort aan basiscomfort, licht en ruimte. Zo tasten vocht en schimmels de gezondheid aan. Te weinig ruimte zorgt er dan weer voor dat je nooit even tot rust kunt komen.

Wie loopt het meest risico?

Onderstaande groepen leven het vaakst in minder kwalitatieve woningen en gaan het vaakst gebukt onder een zware woonkost:

 • alleenstaanden
 • eenoudergezinnen
 • werklozen
 • gezinnen waar beperkt gewerkt wordt
 • huurders
 • de laagste inkomensgroepen
 • personen geboren buiten de EU