Feiten en cijfers over levenslang leren

Feiten en cijfers over levenslang leren Feiten en cijfers over levenslang lerenFeiten en cijfers over levenslang lerenFeiten en cijfers over levenslang lerenFeiten en cijfers over levenslang lerenFeiten en cijfers over levenslang leren

Leren en diploma’s bepalen je loopbaan. Het is dan ook belangrijk dat leerlingen een doordachte studie- en beroepskeuze maken.

Als jongeren hun diploma niet halen ligt dat vaak aan externe factoren: een goede gezondheid, een plek om te studeren, de taal begrijpen, stimulatie van ouders en omgeving, de juiste studiekeuze volgens hun talenten, …

Naast het behalen van een diploma is het minstens even belangrijk om je talenten te kunnen ontwikkelen. Dat is nodig om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving en voor je persoonlijke ontwikkeling en zelfbeeld.