Feiten en cijfers over gezondheid

Feiten en cijfers over gezondheidFeiten en cijfers over gezondheidFeiten en cijfers over gezondheidFeiten en cijfers over gezondheidFeiten en cijfers over gezondheidFeiten en cijfers over gezondheid

Mensen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau hebben vaak meer gezondheidsproblemen en een kortere levensverwachting.

Dat kan verklaard worden door factoren als

  • slechte huisvesting
  • slechte arbeidsomstandigheden
  • beperkte kennis over gezondheid
  • beperkt inkomen, waardoor gezondheidszorg wordt uitgesteld

Ook op het vlak van geestelijke gezondheid zijn er grote verschillen. Depressieve problemen komen vaker voor bij lager opgeleiden (25 op 100) dan bij hoger opgeleiden (8 op 100).